מימי?.-;? סראה כללי של כפר אהרן. המושבה מסרה ו\ל ירי אתון "בני בנימין" עטו מ?'.? נס ציונה.