למטה: תודעה ביטחונית מוקדמת. ילה כפר אהרן ?d'7™? ברובים של חגאפירים. הילד משמאל חובש קולפאק - מעי/ נובע - של גאפיר.