מימין: חצר כנרת. המושבה והחצר, שהיו סמוכות 11 לזו, יצרו הוו" מיוחד שהיה שונה ?;0?ה של יתר המושבות בגליל.