המושבה כנרת בראשיתה. משמאל נול0 בית טר"רל. מימין, מחוץ לחומת המושבה, משתרעים בתי חצר כנרת.