למטה: עכורות בכביש טבריה-צמח בשנת ?.1915?החלוצים הכינו את התשתית והובילו את החומרים במו •ריהם במריצות עץ.