למטה: בית טר"רל. משפחת טר"רל, שמוצאה מגרמניה, הקימה במושבה חווה שנבדלה מיתר המשקים בהיקף קרקעותיה ובפארן של הבית.