למטר?:,? גן הוינרון בצומת ננוח?,.? שלוש עשוה האבנים ?"^3?נ/ת את משפחות המייסדים.