שתי התמונות למטה: בית לונוצק 1 שנבנה בשנת 1936 וכולל עמרה ?00/? משמש כיום כמעו\ לילדים. ממול: