למ0ה: יקנעם עילית.לצר המושנה החקלאית צמחה עיירה גחלה שהפכה להיות עצמאית נשגת ?.(967?