למטה: אשכולי תיר0 ציוריים. יקנעם 2שארה מושבה רולקאית לאורך השנים ורבים מתושביה מתפרנסים מעבורת הארמה.