משמאל: בשכנות ליסוד avjsv התגוררו בסוכות עשויות מחצלת, בדווים משבט הע י ווארנה. הצילום משנת ?.1928?