למטה: אינו1 יסור המעלה רכובים על סוסים משאים את תל המושבה בקבלה הפנים לברון רוטשילד.