תמונה תחתונה: בית המורים ביבנאל. בכל מושבות הגליל הושם רגש רב בחינוך.