מימין: בתיה הראשונים של המושבה יבנאל נבנו מאבני בןלת שחורות.