למטה: המושבה יבנאל 3שנת ?.1918? תמונה מאוסף הצלם המפורסם נרעסק ?. 1?