למטה: יבנאל קלטה בראשית ימיה,כמו כל מושבות הגליל התחתון, גרים מרוסיה.בתמונה רואים את משפרות ?!0?ו1וף בשרה טבק בשנת ?.1924?