בית ברקאי ביבנאל נבנה בשנת ?.1904? במושבה ניתן לראות רבים 0ן הבתים הראשונים.