למטר?rn\c :,? "שנח טונה" ועליה צילום של רחוב הגיכ/רים נחזו ה 2שנת ?.1922?