למטה: ברכת בנימין. מגרל המים ה1ה נבנה בראשית שנות התשעים של המאה התשע עשרה ונחשב לראשון נאלץ.