למטה: אנדרטת ?/' wtC'O.?מתיישנים הראשונים. ני; שנעה הראשונים - ארור היה מארה" נ, אחד מגרמניה, שלושה מליטא. אחר מאוסטריה ואחר מרוסיה.