למטה. ?.n>mn -? הרצליה הקטנה הצטיינה כמושבה חקלאית,עם ?& nxi? להניח שההשקיח במשפך בוימה לצורך הצילום.