למטה: הכובסת. לא יאומן, אך כך, בגיגית פח, שאליה צמורה מעגילה פרימיטיבית, כיבסו בהרצליה וגם במקומות אחרים.