מראה any של מושבה שתחילתה נשנת 1895 וסופה במלחמת העצמאות.