למטה: בניין מהמושבה החרבה הרטוב שעז?/"? עומר על תלו.