הרטוב - מושבה ספרדית יחידה בארץ

הרטוב - מושבה ספרדית יחידה בארץ פרשת ההתיישבות היהודית בהרטוב וחורבנה של המושבה , הם פרק מרתק ועצוב בתולדות ההתיישבות . פעמיים חרבה המושבה , ובשלישית - נעזבה על ידי מתיישביה , ורק שרידים בודדים של מבנים נותרו על מנת לספר את קורותיה . בראשית שנות השמונים של המאה התשע עשרה , הוצעו למכירה מחצית מקרקעותיו של הכפר הקטן ערטוף , שבסביבות נחל שורק . הקרקעות היו שייכות לציר ספרד בירושלים , אלכסנדר ספניולי , שקנה אותן עשר שנים קודם לכן מערביי הכפר . עתה פנה הקונסול אל מתווכים יהודיים , שעסקו ברכישת קרקעות לצורך הקמת מושבות . בקיץ 1882 זכו המתווכים יעקב סופר ודוד בן מיכאל באופציה לרכישת הקרקע . בעד 4 , 950 דונם הם שילמו דמי קדימה של כ 8 , 000- פרנק , בתקווה שאת המותר ישיגו ממכירת הקרקע לאגודות מתיישבים . אך הניסיונות עלו בתוהו . האופציה על הקרקע עמדה לפקוע , ובצר להם מכרוה המתווכים לאנשי המיסיון האנגלי בארץ . המיסיון היה פעיל כירושלים , ורכישת ערטוף תוך ניצול מצבם הנואש של חלק מהיהודים בארץ , היוותה מעשה יוצא דופן בפעילותו . בעקבות גל העלייה הראשון , נותרו בארץ פליטי מהומות רבים , שנשארו בחוסר כו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור