מימין: מתרס שנבנה בגן יבנה בתרומת יהרות ויניפג שבקנדה.