למטה: הרחוב הראשי נגררה והכיכר נעת הקמתה בשנות העשרים,כפי שנתפסו בעין מצלמתו של הצלם המפורסם אברהם סוסקין.