למ0ר?:,? "צריף הראשונים־ נגזרה, וינחן למורשת הראשונים.