למטה: בית מינץ נגזרה. הנית הוקם נשנה. 1924 ע> ידי הריר משה מעץ הביל"ו" שהיגר לארה"ב הוא חזר לאחר ארבעים ש1ה לסיים את חייו במושבה. בבית שוכן המוזיאון לתולרות תנועת ביל"ו.