גדרה - בית יעקב לכו ונלכה

גדרה - בית יעקב לכו ונלכה " ביום הראשון לחג החשמונאים יצאנו רגלי מיפ , 1 ושלושה חמורים משאי סבל צידה וכלים לפנינו . ובלילה באנו ראשונה לציון ונשלח שניים מאתנו ללכת לפנינו גדרתה , ואנחנו נשארנו ללון פה . ובטרם עלה השחר קמנו גם אנו ונלכה , וכאור הבוקר באנו אל מקום חפצנו . והשניים אשר הקדימו לבוא , יצאו לקראתנו בלחם ומים ומורים ברובים . ונעל כולנו על נחלתנו בשירה וזמרה ונאחוז בה . " כך מתאר דב אריאל ( ליבוביץ , ( ממקימי גדרה את יום העלייה על הקרקע , בכ"ו בכסלו תרמ"ה . ( 1884 ) תשעת החלוצים שהתיישבו על אדמת גדרה היו חברי אגודת ביל"ו , שהגיעו לא"י שנתיים קודם לכן . אגודת ביל"ו נוסדה ברוסיה , ב21- בינואר , 1882 וראשי התיבות של שמה לקוחים מדברי הנביא ישעיהו : "בית יעקב לכו ונלכה . " חבריה היו סטודנטים צעירים שמטרתם הייתה : "תחייה מדינית , כלכלית ולאומיתרוחנית של העם העברי בסוריה ובארץ ישראל . " הם שאפו "להשיב את ישראל אל ארץ נחלת אבותיהם , לטעת אותם כאזרח רענן , לתמכם לבל ייפולו ... לשאת את דגל הלאומיות ולמצוא לו מסילה בלבב כל איש , אשר בשם עברי יכונה . " הייתה זו קבוצת החלוץ הראשונה בתנועת "...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור