למטה: בית הכנסת הישן במושבה הוקם בשנת 1924 בעזרתה של הברונית ערה רוטשילר, שעל שמה נקראה המושבה.