גאפ'רים ?d'0300 07ra >v? א> מג?>7? ' המים שנואש) עמדה מטילות. גנעת עזה 0נ>ה ?own h? מהתקפות העונים /נמה מעיה !ג?/>? בהתקפות אלה.