מימין. - שמע?p sara, //? השמונים,הוא רור שני במושבה הקטנה.