מימין: בית שוורצמן oat בשנת ?.1889? בני המשפחה, ?/7?ר שלישי, מתגוררים בבית ו\ר היום.