למטר?:,? תח1ת הרכנת בבנימעה. מסילת הבחל שנסללה בשנת 1919 הייתה נורם תשוב לנחירת המקום למושבה.