למטה: החאן של ?m/art (? מנקודות ?nnvj"nnn? הראשונות בבנימינה. כאן הייתה ?nwo'in 71//n dj? של פיק"א.