תמונה תחתונה: תלמידי בית הספר העממי בבנימינה בשנת תרפ"ט ב"פחה" אופיינית בבתי הספר במושבות ממנים ההם,