למטח: הגשר הראשון ?1m 1v? התנינים בדרך לזכרון יעקב בתמונה קבוצת הכשרה משוני ובתוכה (במדים) משוחררי הגרוד העני?.'?