מימין: המושבה בני יהודה ישבה בתוך הכפר העוני ניר א-שקום. רק שרירים מעטים מעיזים על קיומה של מושבה קשר! יום ?.11? משמאל: בנימינה גובלת בדרומו של הכרמל הנצפה מכל נקודה במושבה.