נית הכנסת האשכנ! 1 בבאר יעקב. המושבה היא ?yiv"? בתחום לימור התורה.