למטח: שיכון חרש במושבה?n0j7n w,? המדינה קלטה נ»ו יעקב ?12,000? עולי " י ־־?""?ם.