בעמור הקורם: ביתו של יוסף ?\no\1? ממייסדי באר יעקב. למטה: ?(7ny? יצחק ?, 1? שומר המושבה בשנות העשרים, "מסתערב" של הימים ההם.