מימין: כלי עבורה חקלאיים בגן שנמוג?//? האנדרטה במושבה.