נעמוד הקורם: האנדרטה ליר נית העם נבאר טוניה. למטה: ילח מושנ העונרים החרש על רקע הריסות המושנה נמאורעות תרפ"ט.