למטה: נית יהודה בכר, מהמייסדים של אבן יהודה וראש הוועד שלה.