הקדמה

הקדמה הספר שלפנינו מקבץ את סיפורן של חמישים ושתיים המושבות שנוסדו למן ראשית ההתיישבות היהודית בא"י . בהוצאתו יש משום תיקון מעט לחטאי ההיסטוריוגרפיה היישובית כלפי המושבה כצורת התיישבות בתולדות א"י . תשעה קבין של כתיבה , עיון , מחקר וספרות אחרת - הוקדשו לצורות ההתיישבות השיתופיות , כמו : הקיבוץ , מושב העובדים והמושב השיתופי . דווקא צורת ההתיישבות הראשונה , החלוצית , זו אשר הניחה את המסד לעשייה בא"י - נדחקה לקרנות זווית במרבית הספרים שעסקו בהתיישבות ובתולדותיה . אמנם נכון שלא התעלמו ממנה לחלוטין , אך אזכורה וניתוח מאפייניה היו מזעריים , לעומת הטיפול המעמיק בכתיבה על שאר צורות ההתיישבות . תופעה זו תואמת גם את היחס המסורתי של גורמי ההתיישבות הציונית למושכה כאל צורת התיישבות שאינה הולמת את המפעל היישובי בא"י . יחס זה נע בין פסילה מוחלטת וביקורתית ובין אדישות . לא ככדי לא הוקמה אפילו מושבה אחת על ידי גורמים התיישבותיים למן הקמתה של ההסתדרות הציונית ואילך . המשרד הארצישראלי של רופין , ואחריו מחלקות ההתיישבות בהסתדרות הציונית ובסוכנות היהודית , לא עסקו בהקמת מושבות באופן עקרוני ואידיאולוגי . המ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור