סיפורי מושבות

סיפורן של חמישים ושתיים המושבות עורךת אב ענר סיפורי מושבות סיפורי מושכות סיפורן של חמישים ושתיים המושבות בא"י עורך : זאב ענר  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור