המנהל הרומי בארץ־ישראל משנת 193 ועד שנת 235

המנהל הרומי בארץ ישראל משנת 193 ועד שנת 235 המאבק בין גי ? ר לסירוס פקקניוס ניגר , שנתמנה מושל סיוץה בשנת , 191 הוכתר לאימפרטור על ידי הלגיונות בסיךיה באפריל . 193 מסתבר , ששאר הלגיונות במזרח , מאסיה הקטנה ועד מצרים , תמכו בו , רובם ככולם , אף הם . אך אפשר , שעמדתם של רוב התושבים בארץ ישראל כלפיו לא היתה אוהדת ביותר : "כשביקשו ממנו בני פליסטינה להקל מהמס שלהם , משום שהכביד עליהם מאוד , השיב : רוצים אתם , שאקל מהמס על קרקעותיכם ; באמת מבקש הייתי להטיל מס אף על האוויר שלכם" ( סופרי תולדות הקיסרים , חיי ? סקניוס ניגר , ז . ( 9 , אולם ידוע , שתושבי פלךד , ןא פוליס ( שכם ) תמכו בגלוי בניגר ; שכן לאחר זמן , משניצח מתחרהו , סורוס , "ביטל את דין [ מעמד ] העיר של אנשי נא פוליס על שעמדו בכלי זינם לימין ניגר" ( שם , חיי ספטימיוס סירים , ט , . ( 5 לעומת זאת נצטרפה העיר צור למחנהו של סורוס . שני הלגיונות בפרובינקיה סיוץה פליסטינה נקטו עמדות מנוגדות . הלגיון השישי שבכפר עורגניי נצטרף למחנהו של ס ? טי ?? יוס סורוס , ואילו הלגיון העשירי שבאיל ; ה קפיטולינה שמר אמונים לניגר . מושל ערביה , סוךינוס מקסימ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור