ביבליוגראפיה נבחרת

ביבליוגראפיה נבחרת לרשותו של מחקר ארץ ישראל כמאה התשע עשרה עומדים מאות ואולי אלפי מקורות מסוגים שונים : כתבים . קובצי אגרות , ארכיוני הקונסוליות האירופיות , ספרי מסע ומחקר , זכרונות , פנקסי שד"רים , קורות חיים וספרי עדות של יהודים , נוצרים וערבים בלשונות רבות . החומר הארכיוני הראשוני לתולדות התקופה שהשימוש בו לצורכי מחקר גבר בעיקר בשני העשורים האחרונים מצוי בארכיונים באירופה , באיסתנכול , בארכיוני בית הדין השרעי ( הסגיל ) בירושלים , בשכם וביפו , בארכיונים אחרים בישראל ( גנזך המדינה , הארכיון הציוני המרכזי , ארכיון מכון יצחק בן צכי , ארכיונים ופנקסים של ועדי עדות , "כוללים" ומושבות ובו ( ' ובאוספים פרטיים בארץ ובחוץ לארץ , מקור חשוב לתולדות היישוב היהודי הוא העיתונות הארץ ישראלית למן ראשיתה ב 863 ו , עיתונות יהודית אירופית בשפות שונות , עיתונות חברות המיסיון ( חשוב במיוחד Jewish Intelligence ^ של "החברה הלונדונית לקידום הנצרות בקרב היהודים ( " ועיתונות אירופית אחרת . סקירת המצב בארכיונים עד שנות השבעים מובאת בספר pVn during the Ottoman Period , Jerusalem 1975 , pp . 517-582 M . Maoz (...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור