המשבר ביישוב הישן

המשבר ביישוב הישן התפוררות שיטת הכוללים מלחמת העולם הראשונה החישה כמה תהליכים שניכרו כבר ביישוב הישן בעשרות השנים הקודמות . משבר ההנהגה בקהילה האשכנזית של ירושלים לאחר פטירתו של הרב שמואל סלנט החליש את עמידותה של החברה החרדית בפני לחצי הזמן והעלה את כוחן של קבוצות מיעוט קנאיות וסתגרניות . כך נמנעו תיקונים חברתיים וכלכליים שיכלו להקל במעט את פגיעתה הרעה של המלחמה . התלות הכמעט מוחלטת במקורות חוץ , שחולשתה נחשפה כבר במשברים כלכליים קודמים , מנעה צמיחתן של דרכי קיום אלטרנאטיביות , וכשפסקה התמיכה מרוסיה , בוטל משטר הקאפיטולאציות והשתבש הקשר עם הקיסרות האוסטרו הונגרית , נשמט הבסיס לשיטת הכוללים ומוסדות החסד , הישיבות ותלמודי התורה שהתקיימו מכספי ה"חלוקה . " אמנם "ארגון הפקידים והאמרכלים" וחברת "עזרה" הקימו בתי תמחוי וסייעו למוסדות התורה והחינוך , "הוועד הכללי" של היישוב הישן בעיר הקים אף הוא "בתי תה ולחם" לנצרכים , אך האמצעים שגויסו לצורך זה הספיקו לזמן קצר בלבד . נציגי "הוועד הכללי , " שלא הסכימו עם מפתח ה"חלוקה" של הכספים שהגיעו מארצות הברית וגם לא עם שיטת חלוקתם , פרשו מן הוועד המקומי וה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור